Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 01-04

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2022-2023  m. m. I pusmetis

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

1-4 klasės

Keramikos būrelis

,,Molio pasaka”

 Adrijana Gricienė

kab. Nr. 20

14.00 -14.45 val.

 1-4 klasės

Pilietinio ugdymo būrelis ,,Saugaus

eismo ABC”

Inga Zykienė

kab. Nr. 3

13.50 - 14.35 val.

1-4 klasės

STEAM ugdymo būrelis

„Jaunasis konstruktorius”

Valentina Viliušienė,

15 kab.

12.55 - 13.40

 

5-8 klasės

Sportinių žaidimų būrelis

“Drauge su kamuoliu”

Kristina Lašienė

sporto salė

14.40 - 15.25

 5-8 klasės

Dizaino  būrelis

,,Menų  artelė”” Adrijana Gricienė

kab. Nr. 20

14.50 -15.35 val.

 5-8 klasės

Mitybos būrelis

 „Sveiko maisto laboratorija“

Adrijana Gricienė

kab. nr.  20

14.50-15.35 val. 

1-4 klasės

Sportinio  ugdymo būrelis ,,Sportiniai žaidimai”

Inga Zykienė

sporto salė

13.50 - 14.35 val.

 

 

 7-8kl.

Ekologinis ugdymas

,,Gamta - mūsų namai”.

Geografijos kabinetas

Ligita Norgailė

8p.14.35-15.20 val.

1-4 klasės

5-8 klasės

Dramos būrelis ,,Rampa”

Vida Daukšienė

II a., 29 kabinetas,

15.00-15.45 val.

1 kl.

Kalbinis-meninis ugdymas ,,Linksma kalba"

11.50 - 12.35

Asta Joniškienė

Nr. 7

 

 

Ekologijos ugdymo būrelis ,,Jaunasis ekologas”

Laima Diktanienė

kab. Nr.4

13.00-13.45 val.

3-4 kl.

IT ugdymas ,,Baitukas”

Asta Joniškienė

Nr. 7 arba inf.kab.

15.00 - 15.45 val.

1-4 kl. “Medinukai”

Gintaras Daukša

 septinta pamoka.

13 50 - 14 35 val.

Technologijų kabinetas.

 

 

1-2 kl.

IT ugdymas ,,Baitukas”

Asta Joniškienė

Nr. 7 arba inf.kab.

15.00 - 15.45 val.

 

5-8 kl. “Dailieji amatai”

Gintaras Daukša

 aštunta pamoka

14 40- 15 35 val.

Technologijų kabinetas.