• Description slide 1

 

 

Lėšos veiklai viešinti neskirtos. Progimnazijos veikla viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų buvo viešinama nemokamai.