• Description slide 1

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-01-09
 
2024 nmpp
 
 
Standartizuoti testai 
 
Nacionalinio egzaminų centro. Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.
 

2021 m. NMPP 4 klasės trumpoji ataskaita

2021 m. 4 klasės detalioji ataskaita

2021 m. NMPP 6 klasės trumpoji ataskaita

2021 m. 6 klasės detalioji ataskaita 

 2021 m. NMPP 8 klasės trumpoji ataskaita 

2021 m. 8 klasės detalioji ataskaita

 

2019 m. m. rezultatai 
 
2018 m.m. rezultatai 
 
2017 m. m. rezultatai