• Description slide 1

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas - užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.
 
Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:
1. stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą;
2. sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.
 
UTA komandos sudėtis:
Erika Burneckienė - progimnazijos direktorė;
Adrijana Gricienė – direktoriaus pavaduotoja, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė;
Rimantas Grabauskas - direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
Laimutė Čerškutė - metodinės tarybos pirmininkė;
Asta Joniškienė - pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė
Vyta Merliūnienė- menų ir sveikatos metodinės grupės pirmininkė;
Rita Valskienė- tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Angelė Antanavičiūtė- pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė;
Olesia Kononenko- informacijos valdymo specialistė.

 

UTA diegimo planas

UTA atnaujinimas. Kodėl būtina? Ką reikia žinoti?

UTA reglamentuojantys dokumentai

Naudingos nuorodos:

     https://svcentras.lt/apie-pamoka/

     https://www.mokykla2030.lt

Sklaida