Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 09 10

 

Švietimo pagalbą teikiantys specialistai 

Eil.

Nr.

Pavardė ir vardas

Pareigos

Kvalifikacija

1.

Antanavičiūtė Angelė

Logopedė, specialioji pedagogė

vyresnioji specialioji pedagogė

2.

Narseta Klevečkienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

bendruomenės slaugytoja

3.

Indrė Aleknienė

Socialinė pedagogė

socialinė pedagogė

4.

Jurienė Kristina

Psichologo asistentė

psichologė

 

Sveikatos priežiūros specialisto pagalba

Paskirtis:

 • sanitarinis švietimas (vaikų higienos, sveikos mitybos, žalingų įpročių ir kitais aktualiais klausimais);
 • vaikų sveikatos būklės pasikeitimų stebėjimas ir analizė;
 • infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika;
 • pirmoji medicininė pagalba;
 • mokinių, tėvų ir mokytojų švietimas sveikatos stiprinimo klausimais;
 • gydytojų paskyrimo vykdymo kontrolė (regėjimas, pilnapadystės, spec. medicininės grupė).

 

Specialiojo pedagogo pagalba

Paskirtis:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

 

Socialinė pedagoginė pagalba

Paskirtis:

 • šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius;
 • kartu su tėvais padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą pagal jų protines ir fizines galias;
 • padėti mokiniui adaptuotis mokykloje;
 • teikti mokiniui reikalingas pedagogines paslaugas.

 

Logopedo pagalba 

Paskirtis:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • teikti pagalbą kalbos, komunikacijos, skaitymo bei rašymo sutrikimų turintiems mokiniams.

Psichologo asistento pagalba

Paskirtis:

 • Psichologinis konsultavimas. Progimnazijos psichologo asistentas konsultuoja žmones, kurie išgyvena sunkų periodą arba vieni nebegali išspręsti kylančių sunkumų. Konsultacijų metu gali padėti susivokti savyje sprendžiant sunkumus. Psichologinės pagalbos sėkmė priklauso nuo santykio tarp psichologo asistento ir mokinio bei kokybiško darbo konsultacijų metu.
 • Psichologinis įvertinimas. Kylant mokymosi sunkumams, psichologo asistentas atlieka pirminį psichologinį įvertinimą, kurio metu nustatomos mokinio asmenybės ir ugdymosi problemos, galios ir sunkumai.
 • Švietimas. Progimnazijos psichologo asistentas atlieka šviečiamąjį darbą, kurio metu konsultuoja mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Šios konsultacijos gali vykti individualiai, paskaitų metu, per informaciją stenduose, dalyvaujant akcijose, konferencijose, rekomenduojant literatūrą.
 • Prevencija.Progimnazijos psichologo asistentas vykdo prevencinį darbą progimnazijoje, kurio metu rengia prevencines priemones bei programas ir jas įgyvendina, vykdo intervenciją ir postvenciją.