Projektas "Liepa"

Nuo 2014 m. birželio 3 d. Zoknių progimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų projekte „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01- 001).

Projekto partneriai: Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas ir Vilniaus universitetas.

Projektas LIEPA atvers naujas kompiuterio panaudojimo galimybes – vartotojas turės galimybę kompiuterį valdyti kalba. Vienas iš projekto tikslų – sukurti mokomąjį kalba valdomą žaidimą lietuvių kalbos mokymui(si) ir socialinių įgūdžių lavinimui. Kompiuterinis žaidimas padės mokytis lietuvių kalbos garsų ir žodžių tarimo, plėtoti kalbinius įgūdžius, lavinti socialinius įgūdžius, stebėti savo veiksmų pasekmes palaikant interaktyvų ryšį su kompiuteriu. Mūsų mokyklos mokiniai dalyvaudami šiame projekte turės galimybę tapti ne tik šios programos vartotojais, bet ir testuotojais.