Patarimai tėvams - kaip skatinti vaikų kalbos raidą. 

  1. Būkite gražios kalbos pavyzdys - daug kalbėkite su savo vaiku; pajuskite komunikavimo džiaugsmą ir perteikite jį vaikui.
  2. Nepriekaištaukite vaikui dėl jo daromų kalbos klaidų, bet jas taisykite.
  3. Skirkite visą dėmesį savo vaikui, kai su juo kalbate.
  4. Būkite geri klausytojai - labai svarbu, kad tėvai sakytų ne tik „aha“, „jo“, „gerai“ ir pan., bet ir parodytų, kad jiems įdomu tai, ką vaikas pasakoja.
  5. Išsamiai atsakykite į vaiko klausimus.
  6. Reguliariai skaitykite knygas su vaiku arba vaikui, kol jis pats nemoka skaityti.
    Parengė logopedė A.Žymantienė