Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 11 23
Teisės aktai
 
Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais  ir progimnazijos nuostatais.
 
Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą:

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje.