Spausdinti

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 09 07

Mokyklos taryba
 

Mokyklos taryba - aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija. Ji sudaroma  iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.  Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų susirinkimas, mokytojus - mokytojų taryba, 6-8 klasių mokinius - mokinių taryba,  bendruomenės atstovą - progimnazijos direktorius. Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui; padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus; atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams. 

Mokyklos tarybos nariai:

Valentina Viliušienė (pradinių klasių mokytoja metodininkė) – tarybos pirmininkė

Olesia Kononenko (tėvų atstovė) – tarybos sekretorė

Rūta Afanasjevienė (bendruomenės atstovė, asociacijos „Zoknių bendruomenė“ pirmininkė) – narė

Gytė Arvazevičiūtė (mokinių atstovė) – narė

Gabija Burbaitė (mokinių atstovė) – narė

Ilona Dargužienė (tėvų atstovė) – narė

Rasa Lideikienė (tėvų atstovė) – narė

Vyta Merliūnienė (muzikos vyresnioji mokytoja) – narė

Dovydas Steponaitis (mokinių atstovas) – narys  

Inga Zykienė (pradinių klasių mokytoja metodininkė) – narė