Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 11 23

Mokytojų taryba - nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos nariai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.      

Erika Burneckienė

Direktorė

2.      

Adrijana Gricienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

dailės ir technologijų mokytoja metodininkė

3.      

Vitalija Čėsnienė

Etikos vyresnioji mokytoja

4.      

Vida Daukšienė

Tikybos vyresnioji mokytoja

5.      

Laimutė Čerškutė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

rusų kalbos mokytoja

6.      

Jana Rimeikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

7.      

Antonina Šimkūnienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

8.      

Lina Sakalienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, karjeros ugdymo specialistė

9.      

Vilma Ratkevičienė

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

10.  

Irena Kukulskienė

Matematikos vyresnioji mokytoja

11.  

Ignas Augustinas

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

12.  

Rita Valskienė

Istorijos vyresnioji mokytoja

13.  

Ligita Norgailė

Geografijos, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja

14.  

Oresta Malcevičienė

Gamtos mokslų mokytoja

15.  

Asta Joniškienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

16.  

Valentina Viliušienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

17.  

Laima Diktanienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

18.  

Inga Zykienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

19.  

Vilma Pekauskienė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

20.  

Vyta Merliūnienė

Muzikos vyresnioji mokytoja

21.  

Gintaras Daukša

Technologijų vyresnysis mokytojas

22.  

Kristina Lašienė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

23.  

Raimonda Sugaudė

Šokio mokytoja

24.  

Angelė Antanavičiūtė

Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė

25.  

Indrė Aleknienė

Socialinė pedagogė

26.  

Kristina Jurienė

Psichologė

27.  

Andra Tomkevičienė

Bibliotekos vedėja

28.  

Jovita Kislauskienė

Socialinė pedagogė (atostogose vaikui prižiūrėti)

29.  

Olesia Kononenko

Bibliotekos vedėja (atostogose vaikui prižiūrėti)