Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
(2016 m. sausio 13 d.)

Sausio 13 d. per pirmą pamoką mokykloje vyko iškilminga pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Ji skirta tragiškiems įvykiams paminėti ir pagerbti. 7 klasės mokiniai dalyvavo minėjime . 8 val. ryto kiekviename mokyklos lange supleveno žvakių liepsnelės. Po to susirinkę klasėse kalbėjosi apie anų dienų sausio įvykius, žiūrėjo dokumentinę filmuotą medžiagą, užfiksavusią dramatiškus vaizdus, kaip atsikūrusios jaunos valstybės žmonės gynė savo nepriklausomybę. Mokytojai priminė skaudžius šios dienos įvykius, mokiniai išsakė savo mintis apie laisvės svarbą , šiandieninę Lietuvą.