• Description slide 1

ELEKTRONINIS MOKINIO PAŽYMĖJIMAS

  1. Elektroninis mokinio pažymėjimas 1-ų ir 5-tų klasių mokiniams bei mokiniams, atvykusiems mokytis į progimnaziją ne iš Šiaulių miesto savivaldybės mokyklos, išduodamas nemokamai.

  2. Pametus, sugadinus mokinio pažymėjimą arba pakeitus mokyklą Šiaulių mieste naujas elektroninis mokinio pažymėjimas nuo 2023 m. lapkričio 1 d.  kainuoja 5 eurus.

Mokiniui pametus, sugadinus mokinio pažymėjimą arba pakeitus mokyklą Šiaulių mieste

mokinio tėvai (globėjai) užpildo prašymą dėl naujo elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo (prašymo forma) ir perveda 5 eur į Šiaulių Zoknių progimnazijos sąskaitą.

Šiaulių Zoknių progimnazija

Įstaigos kodas 190533045

Sąskaita LT157300010083640170

Paskirtyje nurodyti: už mokinio pažymėjimą Vardenis Pavardenis, klasė

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 841 398595