• Viskas prasideda čia !

  • Mums gera kartu !

  • 3

    Puiki mokymosi aplinka!

  • 4

    Aukštas mokymosi lygis užtikrina puikias mokinių žinias

TdiverS

               

Projektas 541969-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CNW “Įvairių poreikių turinčių vaikų mokymas dalykų pamokose“

Nuo 2013 m. gruodžio mėn. 1 d. iki 2016 m. lapkričio mėn. 30 d. Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir nagalės studijų fakultete, Specialiosios pedagogikos katedroje vykdomas projektas Nr. 541969-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CNW “Įvairių poreikių turinčių vaikų mokymas dalykų pamokose“ (angl. Teaching diverse learners in (School) Subjects (TdiverS)). Projektas finansuojamas iš Europos Komisijos remiamos mokymosi visą gyvenimą programos Comenius Network (EAC/S07/12).

Projekto idėja ir numatomi rezultatai: Efektyvus mokymas yra nelengvas uždavinys daugeliui mokytojų, ypač inkliuzinėje mokykloje. Europos šalių patirtys šioje srityje yra gana skirtingos. Projektu siekiama sutelkus įvairių šalių mokslininkų (universitetų dėstytojų, tyrėjų) ir praktikų (mokyklų vadovų, mokytojų, mokytojų nevyriausybinių organizacijų atstovų) pastangas, įvertinus skirtingus požiūrius, kurti bendras patirtis ir bendrą supratimą apie efektyvaus įvairių dalykų mokymo inkliuzinėje mokykloje principus, metodus ir strategijas. Numatoma apibendrinti mokslinius tyrimus apie inkliuzinę dalykų didaktiką, atrasti sėkmingos ir įkvepiančios pedagoginės veiklos pavyzdžių praktikoje ir parengti mokymosi medžiagą (DVD ir metodines rekomendacijas) pedagoginių studijų programų studentams ir jau dirbantiems mokyklose mokytojams.

Projekto partneriai:

Dėl projekto kreipkitės:

Spec. pedagogė Renata Geležinienė

 

 T-diverS veiklos Reykjavik (Islandija)

Zoknių progimnazijos specialioji pedagogė Renata Geležinienė kartu su projekto partneriais iš Sandoros progimnazijos ir Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros 2015-11-16/18 dienomis dalyvavo Comenius projekto T-diverS veiklose Reykjavik (Islandija). Vizito metu išsamiai aptartos gerosios inkluzinio ugdymo praktikos mokant dalykų, lankytasi trijose atvirų erdvių mokyklose Reykjavike: NORDLINGASKOLI, SJÁLANDS SKÓLI ir GRUNDASKOLI. Mokyklų vidaus erdvės yra atviros, vengiant mums įprastų uždarų klasių/kabinetų. Ugdymo proceso metu siekiama tenkinti kiekvieno mokinio poreikius, t.y. kiekvienas mokinys mokosi pagal individualią ugdymosi programą, orientuotą į individualius gebėjimus ir pasiekimus, akcentuojama mokinio asmeninė atsakomybė bei pagalba vienas kitam ir bendradarbiavimas mokantis.

Mokyklose projekto dalyviai iš skirtingų Europos šalių (Lietuvos, Ispanijos, Vokietijos, Švedijos, Islandijos, Ispanijos ir Liuksemburgo) aptarė mokymo(si) ypatumus su mokyklos administracija, dalyvavo ugdymo procese, kuriame nėra griežtos ribos tarp pamokos ir pertraukos. Be to, projekto darbo grupėse aptartos, suplanuotos veiklos ir darbai – filmuoti ir Europos šalių pedagogams, jų ugdytojams pristatyti pamokas inkliuzinėje mokykloje, ypač orientuojantis į dalykų pamokas, parengti video medžiagos anotacijas.

Tolesnėse projekto veiklose planuojama filmuoti gerąsias inkliuzinio ugdymo patirtis įvairiose projekte dalyvaujančiose šalyse ir jų pagrindu parengti metodinę medžiagą studentams ir mokytojams.