• Viskas prasideda čia !

 • Mums gera kartu !

 • 3

  Puiki mokymosi aplinka!

 • 4

  Aukštas mokymosi lygis užtikrina puikias mokinių žinias

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015 09 01

KARJERA – VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTI ASMENIUI IR VISUOMENEI REIKŠMINGŲ ASMENS MOKYMOSI, SAVIRAIŠKOS IR DARBO PATIRČIŲ SEKA.

KARJEROS PASLAUGŲ ĮSTATYMINĖ BAZĖ:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS

Ugdymo karjerai PROGRAMA (I-XII klasei, 2012m.)

KARJEROS PASLAUGŲ TIKSLAS

 • (Profesinis orientavimas = Karjeros paslaugos)
 • padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes,
 • sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

KARJEROS KOMPETENCIJOS

 • Asmenybės ypatumų pažinimas.
 • Karjeros galimybių pažinimas.
 • Karjeros planavimas.
 • Karjeros realizavimas.

PAGRINDINĖS KARJEROS PASLAUGŲ VEIKLOS:

Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.

Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

I. UGDYMAS KARJERAI

 • Ugdymo priemonių parinkimas ir gavimas.
 • Integruotas ugdymas karjerai visose pamokose ir ypač artimiausiose karjerai pamokose.
 • Specialios karjeros pamokos/užsiėmimai
 • Karjeros seminarai.
 • Mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu.
 1.  KARJEROS KONSULTAVIMAS
 • Mokinio karjeros plano ir portfolio sudarymas.
 • Mokinio karjeros planų periodiniai aptarimai.
 • Individualios ir grupinės konsultacijos.
 • E konsultacijos nacionaliniu mastu.
 • Sudėtingiausių psichologinių asmens ypatumų, svarbių karjerai, vertinimas.
 • Mokinio karjeros kompetencijų įsivertinimas ir įvertinimas.

 

 1.  KARJEROS INFORMAVIMAS
 • Informacijos apie mokymosi galimybes ir karjeros paslaugas pateikimas mokyklos IT sistemose.
 • Karjeros informavimo renginiai.
 • Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo vizitai.
 • E aplinkų karjeros informavimui palaikymas ir plėtojimas nacionaliniu lygiu (Mukis, Aikos).

PROFESINIS INFORMAVIMAS INTERNETE