• Viskas prasideda čia !

  • Mums gera kartu !

  • 3

    Puiki mokymosi aplinka!

  • 4

    Aukštas mokymosi lygis užtikrina puikias mokinių žinias

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 12 12

Specialioji pedagoginė pagalba

Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą, švietimo pagalbos teikimą, saugios vaikų ugdymosi aplinkos kūrimą, ugdymosi programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialiojo ugdymo tikslas - padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą specialiųjų poreikių vaikams klasėje, progimnazijos bendruomenėje.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė:

A. Gricienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vaiko gerovės komisijos nariai:

A. Antanavičiūtė – logopedė, vyrensnioji specialioji pedagogė;
R. Gelžinienė – specialioji pedagogė;
I. Petronė – socialinė pedagogė;
I. Kukulskienė – vyresnioji matematikos mokytoja;
I. Zykienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Vaiko gerovės komisijos sekretorė:

J. Rimiekienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

IŠKILUS VAIKO MOKYMOSI PROBLEMOMS, KREIPKITĖS Į PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ, - JI LAUKIA JŪSŲ IR VISUOMET PASIRENGUSI PADĖTI.