• Viskas prasideda čia !

  • Mums gera kartu !

  • 3

    Puiki mokymosi aplinka!

  • 4

    Aukštas mokymosi lygis užtikrina puikias mokinių žinias

Dėl 2 procentų paramos  progimnazijai
 
Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe 2015 metais skyrėte mūsų progimnazijai   1011,47 eurų. Iš šių pinigų modernizuotas informacinių technologijų kabinetas ir įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos progimnazijos  pedagogams.
Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus mokyklos gerovei, 2% gyventojų pajamų mokestį  ir šiais metais skirti progimnazijai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į progimnazijos  sąskaitą.
 
  
 
Finansinė parama – didelė paspirtis gerinti  mūsų vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.
 
Skiriant 2 proc. pajamų mokesčio Zoknių progimnazijai reikia užpildyti FR0512 formą, kurią reikia pateikti teritorinei mokesčių inspekcijai.
 
Duomenys, reikalingi pildant FR 0512 formą:
 
Mokestinis laikotarpis- 2016 m.
Paramos gavėjo identifikacinis kodas- 190533045
Gavėjo tipas- 2
Mokesčio dalies dydis (procentais)- 2 arba 1
 
Nesant galimybei patiems deklaruoti, lauksime Jūsų Zoknių progimnazijoje. Su savimi turėkite bankininkystės kortelę.
 
Pagarbiai , l. e. direktoriaus pareigas Adrijana Gricienė ir progimnazijos bendruomenė