Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 11 23

Mokytojų taryba - nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos nariai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.       

Erika Burneckienė

Direktorė

2.       

Adrijana Gricienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

dailės ir technologijų mokytoja metodininkė

3.       

Vitalija Čėsnienė

Etikos vyresnioji mokytoja

4.       

Jolanta Murzienė

Tikybos mokytoja metodininkė

5.       

Laimutė Čerškutė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

rusų kalbos mokytoja

6.       

Jana Rimeikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

7.       

Antonina Šimkūnienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

8.       

Lina Sakalienė

Anglų kalbos mokytoja

9.       

Vilma Ratkevičienė

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

10.   

Irena Kukulskienė

Matematikos vyresnioji mokytoja

11.   

Ignas Augustinas

Informacinių technologijų mokytojas

12.   

Rita Valskienė

Istorijos vyresnioji mokytoja

13.   

Ligita Norgailė

Geografijos vyresnioji mokytoja

14.   

Oresta Malcevičienė

Biologijos, fizikos mokytoja

15.   

Ilona Grabauskienė

Gamtos ir žmogaus, žmogaus saugos, chemijos mokytoja metodininkė

16.   

Asta Joniškienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

17.   

Valentina Viliušienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

18.   

Laima Diktanienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

19.   

Inga Zykienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

20.   

Vilma Pekauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

21.   

Edita Abromavičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

22.   

Vyta Merliūnienė

Muzikos vyresnioji mokytoja

23.   

Gintaras Daukša

Technologijų vyresnysis mokytojas

24.   

Raimondas Jočys

Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas

25.   

Angelė Antanavičiūtė

Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė

26.   

Jovita Kislauskienė

Socialinė pedagogė

27.   

Kristina Jurienė

Psichologė

28.   

Andra Tomkevičienė

Bibliotekos vedėja