• Viskas prasideda čia !

 • Mums gera kartu !

 • 3

  Puiki mokymosi aplinka!

 • 4

  Aukštas mokymosi lygis užtikrina puikias mokinių žinias

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016 09 01

Švietimo pagalbą teikiantys specialistai 

Dėstomas dalykas

Vardas pavardė

Kvalifikacija

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Loreta Vaškienė

bendruomenės slaugytoja

Spec. pedagogė

Renata Geležinienė

mokytoja ekspertė

Soc. pedagogė

Ingrida Petronė

vyresnioji mokytoja

Logopedė

Atena Žymantienė

mokytoja metodininkė

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA

Paskirtis:

 • sanitarinis švietimas (vaikų higienos, sveikos mitybos, žalingų įpročių ir kitais aktualiais klausimais);
 • vaikų sveikatos būklės pasikeitimų stebėjimas ir analizė;
 • infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika;
 • pirmoji medicininė pagalba;
 • mokinių, tėvų ir mokytojų švietimas sveikatos stiprinimo klausimais;
 • gydytojų paskyrimo vykdymo kontrolė (regėjimas, pilnapadystės, spec. medicininės grupė).

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Paskirtis:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 

Paskirtis:

 • šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius;
 • kartu su tėvais padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą pagal jų protines ir fizines galias;
 • padėti mokiniui adaptuotis mokykloje;
 • teikti mokiniui reikalingas pedagogines paslaugas.

LOGOPEDO PAGALBA 

Paskirtis:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • teikti pagalbą kalbos, komunikacijos,skaitymo bei rašymo sutrikimų turintiems mokiniams.