Patyriminio ugdymo diena ,,Keliauju ir tyrinėju Salduvės piliakalnį”
 
Birželio 16 d. Šiaulių Zoknių progimnazijoje vyko patyriminio ugdymo (STEAM) diena „Keliauju ir tyrinėju Salduvės piliakalnį“. 5 – 8 klasių  mokiniai domėjosi  Salduvės piliakalnio istorija ir legendomis, paruošė ir pristatė pateiktis, rinko augalus, susipažino su augalų savybėmis ir pateikė gamtos augalų paveikslus „Kad viskas augtų ir žydėtų“, žingsniamačiu tyrinėjo ir matavo piliakalnio takus, fotografavo. Vėliau veiklas grupėmis pristatė konferencijoje „Ieškau – tyrinėju – atrandu.“